งานปรับปรุงผิวจราจรทางด่วนเฉลิมมหานคร (กม. ๑๕+๐๐๐ ถึง กม.๑๔+๒๐๐ ทิศทางบางนา-ท่าเรือ และบริเวณหน้าด่านดินแดง)

ประกาศวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.