งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับระบบงานสำนักงาน (Back Office)

เลขที่ กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.