งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี)

เลขที่ กจด.ปซ.๗๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.