การจ้างการจัดหาเครื่องแบบพนักงานตำแหน่งช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

 

Comments are closed.