จ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบริเวณทางลงประตูน้ำ กม.0+225 และบริเวณทางขึ้นด่านฯ สุขุมวิท กม.4+200B (เรื่องร้องเรียนราย นายสรัญ ทรรศนกุลพันธ์) และงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษฉลองรัชช่วงบริเวณ กม.2+100 ถึง กม.2+400 ทิศทางรามอินทรา-อาจณรงค์ (เรื่องร้องเรียนรายนายศักนรินทร์ เจือแสง)

เลขที่ กจด.ปจ.๒๘/๒๕๖๖  ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.