จ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือรยะที่ ๑ (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก)

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.