จ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๑ (ตอน N๒ ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.