จ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระบบ ทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ระยะที่ ๑ (ตอน N๒ ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก)

ประกาศวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.