จ้างก่อสร้างงานติดตั้งแผงกันวัสดุตกบนทางพิเศษฉลองรัช กม.1+800 – กม.2+100 ทิศทางรามอันทรา – อาจณรงค์

เลขที่ กจด.ปจ.๒๖/๒๕๖๖  ประกาศวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.