จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐ และบริเวณ กม.๔+๓๖๙ ถึง กม.๑+๕๐๐ ทิศทางท่าเรือ-ดินแดง)

ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.