จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๖/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.