จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐ และบริเวณ กม.๔+๓๖๙ ถึง กม.๑+๕๐๐ ทิศทางท่าเรือ-ดินแดง)

เลขที่ กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 

Comments are closed.