จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลัง ด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.