จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วนเฉลิมมหานคร(บริเวณกม10+000และบริเวณกม 4+369ถึงกม1+500 ทิศทางท่าเรือ-ดินแดง)

เลขที่ กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๖  ประกาศวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.