จ้างก่อสร้างติดตั้งกำแพงกันลมบริเวณ กม.๔๖+๐๐๐ ทิศทางบางนา-ชลบุรี ทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.