จ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๖๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.