จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางด่วนเฉลิมมหานคร (กม.๑๕+๐๐๐ ถึง กม.๑๔+๒๑๑ ทิศทางบางนา-ท่าเรือ และบริเวณหน้าด่านดินแดง)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.