จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

กจด.ปจ.๙๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

 

Comments are closed.