จ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกสายเคเบิ้ล เสาขึง และสีภายในคานขวางของสะพานพระราม ๙

กจด.ปจ.๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.