จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ด่านประชาอุทิศ ด่านลาดพร้าว ด่านโยธินพัฒนาและด่านรามอินทรา)

กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓ มกราคา ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.