จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างเหล็กหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ ๑ และด่านเก็บเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพชรบุรี ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.