การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓

เลขที่ กจด.ปจ.๕๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.