จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ)

ประกาศวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.