จ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทิศทางท่าเรือ-บางนา และทิศทางบางนา-ท่าเรือ

ประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
Comments are closed.