การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.