จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัตงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตำแหน่งพนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.