จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบ ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤสจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.