จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัตงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบ ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.