จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคา ๒๕๖๗

ยื่นเสอนราคาวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.