การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช, ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี, ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.