จ้างซ่อมเครื่องวิทยุสื่อสารดิจิทัล จำนวน ๓ เครื่อง และย้ายวิทยุสื่อสารดิจิทัลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.