จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งเสากล้องจำนวน ๑ จุด

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.