จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร คันหมายเลขทะเบียน ๕๑-๖๘๗๘ กรุงเทพมหานคร

ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.