การจ้างซ่อมแซมรถลากจูง ขนาด ๒๕ ตัน ๑๐ ล้อ คันหมายเลขทะเบียน ๕๒-๔๘๖๓ กรุงเทพมหานคร

ประกาศวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.