จ้างซ่อมแซมหลังคาบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.