จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ Antenna GPS ของระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล

ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.