จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (AHU) และเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี

ประกาศวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.