จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี

ประกาศวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.