จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัชอาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.