จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

 

Comments are closed.