จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศทางพิเศษฉลองรัช (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.