จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมมัติ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๘๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.