จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.