จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อนอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แบบรวมอะไหล่

ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.