จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงด่านชั่งน้ำหนักด่านฯ บางเมือง ๑ ด่านชั่งน้ำหนักด่านฯ บางเมือง ๒ และด่านชั่งน้ำหนักด่านฯ ปู่เจ้าสมิงพราย จำนวน ๓ ด่าน

ประกาศวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.