จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงด่านชั่งน้ำหนักด่านฯ สาธูประดิษฐ์ ๒ และด่านชั่งน้ำหนักด่านฯ บางนา จำนวน ๒ ด่าน

ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.