การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐษนข้อมูลกลาง Oracle ระบบเก็บค่าผานทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรช และทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๗๐/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.