จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๖๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

 

Comments are closed.