จ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง และพนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. และ กวพ. ประจำปี ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๓๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.