จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ ตัว พร้อมสายนำสัญญาณที่อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพะนธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.